Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
44/TB-BQLKKTCK 11-06-2020 Thông báo việc thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
26/GM-BQLKKTCK 21-05-2020 Giấy mời về việc bàn giao đất trên thực địa cho đơn vị trúng đấu giá Quyền thuê thửa đất số 43 và 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
27/GM-BQLKKTCK 21-05-2020 Giấy mời về việc kiểm tra, rà soát sử dụng đất, đầu tư xây dựng các dự án tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (đợt 2)
15/GM-BQLKKTCK 19-05-2020 Mời Về việc khảo sát, nghiên cứu cải tạo tuyến đường xuất nhập khẩu qua mốc 1119-1120; bổ sung dải phân cách mềm và cổng điện đến vị trí phù hợp qua mốc 1116-1117 để đảm bảo phương tiện đi lại và nghiên cứu mở rộng đường vận chuyển hàng hóa tại mốc 11
24/GM-BQLKKTCK 13-05-2020 Mời họp xem xét tình hình các dự án của Công ty Cổ phần Bảo Lộc tại Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh
23/GM-BQLKKTCK 11-05-2020 Mời bàn giao đưa vào sử dụng công trình Cổng cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định
22/GM-BQLKKTCK 24-04-2020 mời về việc kiểm tra, rà soát sử dụng đất, đầu tư xây dựng các dự án tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
20/GM-BQLKKTCK 22-04-2020 mời khảo sát An toàn giao thông tuyến đường ĐT.240 và đường vận tải hàng hóa đấu nối CK Tân Thanh (VN) với Khu kiểm soát khả phong (TQ)
23/TB-BQLKKTCK 04-04-2020 Thông báo về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19
18/GM-BQLKKTCK 26-03-2020 Giấy mời Về việc đề xuất hoạt động các bến bãi ngoài khu vực cửa khẩu Cốc Nam trong thời gian phòng chống dịch Covid-19
19/GM-BQLKKTCK 26-03-2020 thống nhất quy mô đầu tư, giải pháp xây dựng, hình thức thuê sử dụng Nhà kiểm soát xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh
17/GM-BQLKKTCK 26-03-2020 Họp bàn biện pháp triển khai thi công cầu Dự án đường giao thông Khu công công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1)
15/GM-BQLKKTCK 10-03-2020 Giấy mời dự họp đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020
13/GM-BQLKKTCK 09-03-2020 Họp thống nhất điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 1)
14/GM-BQLKKTCK 09-03-2020 Họp thống nhất phương án xắp xếp chỗ làm việc, bố trí trang thiết bị, phân luồng ...dự án Nhà LVLN và nhà CV cửa khẩu Bình nghi
12/GM-BQLKKTCK 28-02-2020 Giấy mời kiểm tra dự án đầu tư Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình của Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT
10/GM-BQLKKTCK 25-02-2020 GM các doanh nghiệp tại cửa khẩu Bình Nghị làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh
9/GM-BQLKKTCK 25-02-2020 Giấy mời họp bàn, thống nhất tiến độ triển khai một số nội dung Công ty Dragon
8/GM-BQLKKTCK 21-02-2020 Họp xem xét bản thiết kế sơ bộ về đấu nối giao thông qua khu vực mốc 1139-1140
11/TB-BQLKKTCK 21-02-2020 Thông báo giới thiệu mẫu dấu, mẫu chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu
7/GM-BQLKKTCK 19-02-2020 Giấy mời họp V/v xác định giá trị 02 thửa đất (156,178) Khu phi thuế quan
6/GM-BQLKKTCK 18-02-2020 Giấy mời xem xét đề nghị của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam về giải pháp và hỗ trợ chống dịch bệnh Covid-19
05/GM-BQLKKTCK 11-02-2020 Giấy mời về việc xem xét lắp đặt hệ thống âm thanh tại cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Chi Ma để phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
3/GM-BQLKKTCK 05-02-2020 Giấy mời về việc xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH XNK Quốc Tế Thiên Phú Phát
4/GM-BQLKKTCK 05-02-2020 Giấy mời Về việc xem xét miễn (giảm) tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và ưu đãi sau thời gian xây dựng cơ bản cho Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn thuê (Đợt 3)
02/GM-BQLKKTCK 13-01-2020 Giấy mời thống nhất việc quản lý tuyến đường giao thông Khu phi thuế quan
01/GM-BQLKKTCK 10-01-2020 Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết cơ quan năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
164/QĐ-BQLKKTCK 27-12-2019 Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019
93/GM-BQLKKTCK 26-12-2019 Họp thống nhất vị trí, phương án thiết kế xây dựng dự án Nhà kiểm soát xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh
160/QĐ-BQLKKTCK 26-12-2019 Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
91/GM-BQLKKTCK 23-12-2019 Giấy mời về việc xem xét đề nghị liên quan đến đầu tư, nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Nà Nưa (Việt Nam) - Nà Hoa (Trung Quốc)
88/GM-BQLKKTCK 18-12-2019 Giấy mời rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động Khu công nghiệp Đồng Bành
135/TB-BQLKKTCK 18-12-2019 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến trúng tuyển viên chức năm 2019 tại các Trung tâm QLCK trực thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn
86/GM-BQLKKTCK 13-12-2019 Giấy mời họp lấy ý kiến đối với việc trình ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh
85/GM-BQLKKTCK 10-12-2019 Giấy mời xem xét lắp dựng cột anten tại khu vực cửa khẩu phụ Tân Thanh theo đề xuất của Viettel Lạng Sơn
123/TB-HĐXTVC 04-12-2019 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2)
52/TB-TTDVĐGTS 22-11-2019 Thông báo đấu giá tài sản lô đất 43 và số 319 tại cửa khẩu Tân Thanh
53/TB-TTDVĐGTS 22-11-2019 Thông báo đấu giá tài sản Trạm Kiểm soát Liên hợp số 2, cửa khẩu Tân Thanh
109/TB-BQLKKTCK 28-10-2019 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
72/GM-BQLKKTCK 25-10-2019 họp hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đất đai, đầu tư xây dựng và nội dung khác có liên quan để tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục hoàn thiện bến, bãi để đi vào hoạt động
36/KH-BQLKKTCK 25-10-2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019
74/GM-BQLKKTCK 25-10-2019 họp thống nhất các nội dung theo đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị
107/TB-BQLKKTCK 23-10-2019 Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
69/GM-BQLKKTCK 17-10-2019 Giấy mời họp thống nhất xử lý dứt điểm kè Cốc Nam
70/GM-BQLKKTCK 17-10-2019 Giấy mời triển khai Biên bản ghi nhớ về mở luồng xanh thông quan nhanh hàng nông sản
71/GM-BQLKKTCK 17-10-2019 Họp bàn, thống nhất phương án thực hiện trích đo địa chính khu đất để xác định lại diện tích, phạm vi ranh giới cụ thể của dự án Nhà máy sản xuất và lắp rắp ô tô Dragon
68/GM-BQLKKTCK 11-10-2019 Họp kiểm tra cụ thể nguyên nhân việc sạt lở, trôi đất đá xuống ruộng đối với các thửa đất của 02 hộ gia đình
67/GM-BQLKKTCK 10-10-2019 Họp bàn, thống nhất phương án thực hiện nổ mìn dưới sự giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan và đơn vị đủ tư cách pháp nhân để đo giám sát ảnh hưởng nổ mìn đến công trình Đền thờ Đức Thánh Trần
204/TB-TTQLHN 07-10-2019 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
66/GM-BQLKKTCK 07-10-2019 Làm việc với đại diện Công ty Việt Trung Hoa đến tham quan,khảo sát Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn
65/GM-BQLKKTCK 02-10-2019 Giấy mời họp xem xét, hồ sơ xin miễm (giảm) tiền thuê đất của Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn
63/GM-BQLKKTCK 30-09-2019 Giấy mời họp giao ban công tác tháng 9/2019 dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành ( Giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn
60/GM-BQLKKTCK 20-09-2019 Kiểm tra tổng thể việc tuân thủ quy định pháp luật tại Dự án bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu Tân Thanh của Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên
59/GM-BQLKKTCK 17-09-2019 Kiểm tra tổng thể việc tuân thủ quy định pháp luật tại Dự án bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu Tân Thanh của Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên
58/GM-BQLKKTCK 13-09-2019 xem xét nội dung kiến nghị của Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường
57/GM-BQLKKTCK 09-09-2019 xác định vị trí, giá trị khu đất, đơn giá thuê đất cho Công ty Khu trung chuyển Lạng Sơn
95/TB-BQLKKTCK 06-09-2019 Thông báo đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý
55/GM-BQLKKTCK 04-09-2019 họp xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thu phí tại cửa khẩu Hữu Nghị
56/GM-BQLKKTCK 04-09-2019 Khảo sát, thống nhất phương án đường dẫn hành khách xuất cảnh trong khu vực cửa khẩu phù hợp với vị trí của cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
53/GM-BQLKKTCK 07-08-2019 Giấy mời họp Thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thăng Long - Lạng Sơn
52/GM-BQLKKTCK 07-08-2019 Họp xác định ranh giới đất GPMB khu phi thuế quan
81/TB-BQLKKTCK 05-08-2019 Thông báo về việc thay đổi số nhà trụ sở làm việc của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn
48/GM-BQLKKTCK 22-07-2019 Làm việc lần 2 với Chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon tại Khu phi thuế quan.
47/GM-BQLKKTCK 19-07-2019 Giấy mời họp triển khai Nghị quyết số 01/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 của HDND tỉnh Lạng Sơn
46/GM-BQLKKTCK 16-07-2019 Họp thống nhất cắm biển báo giao thông, làm mới vạch sơn, gờ giảm tốc và tạm bàn giao mặt bằng, vỉa hè đường phục vụ thi công xây dựng của Công ty TNHH Xuân Cương
45/GM-BQLKKTCK 16-07-2019 Xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường về việc kích hoạt toàn diện hệ thống nhận dạng biển số xe điện tử theo nội dung Thư ngày 10/7/2019
42/GM-BQLKKTCK 09-07-2019 xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Logistics quốc tế Lạng Sơn liên quan đến Chương trình hợp tác với đối tác Trung Quốc
41/GM-BQLKKTCK 04-07-2019 mời Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hoàn thành đầu tư xây dựng đối với các dự án bến bãi tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi
39/GM-BQLKKTCK 26-06-2019 Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
38/GM-BQLKKTCK 21-06-2019 Mời họp phá dỡ các hạng mục xây dựng không tuân thủ hồ sơ thiết kế dự án Khu giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thương mại tổng hợp Hữu Nghị đã được Sở Xây dựng thẩm định
37/GM-BQLKKTCK 19-06-2019 ọp lấy ý kiến quy mô Nhà tạm làm việc tạm và nhà nghỉ tạm của các lực lượng chức năng quản lý tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam)-Pò Chài (Trung Quốc)
36/GM-BQLKKTCK 18-06-2019 Làm việc với chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon tại Khu phi thuế quan
1077/QĐ-UBND 10-06-2019 tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn
35/GM-BQLKKTCK 05-06-2019 Giấy mời xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư bến xe ô tô XNK Ba Sơn - Thiên Trường
64/TB-BQLKKTCK 31-05-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 6/2019
34/GM-BQLKKTCK 22-05-2019 họp bàn giao việc thực hiện đăng ký kinh doanh tại cửa khẩu Tân Thanh
31/GM-BQLKKTCK 14-05-2019 Mời khảo sát, xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng
30/GM-BQLKKTCK 10-05-2019 hop ve phương an đau gia 03 thưa đât Tân Thanh
29/GM-BQLKKTCK 07-05-2019 Họp xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị
28/GM-BQLKKTCK 02-05-2019 xem xét thống nhất Báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh
39/TB-BQLKKTCK 29-04-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 5/2019
27/GM-BQLKKTCK 22-04-2019 Giấy mời dự buổi giao lưu, hội đàm với Đoàn đại biểu Trung Quốc ngày 25/4/2019
26/GM-BQLKKTCK 17-04-2019 Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đã giao cho Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon – Miền Bắc Việt Nam
34/TB-BQLKKTCK 09-04-2019 Thông báo lịch trực của Lãnh đạo Ban trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3/âm lịch) và dịp nghỉ lễ 30/1-01/5/2019
24/GM-BQLKKTCK 03-04-2019 kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện các dự án của nhà đầu tư tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi
23/GM-BQLKKTCK 01-04-2019 họp thống nhất quy mô và vị trí bốt kiểm soát, barie bổ sung cho nhà LVLN và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi
27/TB-BQLKKTCK 29-03-2019 Thông báo Lịch trực Lãnh đạo Ban ngày nghỉ tháng 4/2019
22/GM-BQLKKTCK 27-03-2019 kiểm tra tình hình thi công dự án Đường GT khu công nghiệp Đồng Bành
21/GM-BQLKKTCK 26-03-2019 Họp xem xét đề nghị giữ nguyên hiện trạng đất và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Bảo Lộc
19/GM-BQLKKTCK 26-03-2019 Thống nhất phương án quản lý, điều hành phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma
20/GM-BQLKKTCK 26-03-2019 khảo sát và họp xem xét đề xuất của Công ty CP Cánh đồng vàng
18/GM-BQLKKTCK 26-03-2019 khảo sát, xác định vị trí đặt bổ sung biển báo giao thông, vạch sơn để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
17/GM-BQLKKTCK 19-03-2019 Thống nhất phương án giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH KD&DV XNK
16/GM-BQLKKTCK 11-03-2019 Họp kiểm tra tình hình thi công xây dựng dự án của Công ty Phú Gia taị cửa khẩu Hữu Nghị
15/GM-BQLKKTCK 05-03-2019 Họp bàn thống nhất phương án thực hiện dịch vụ tư vấn, cung ứng việc làm tại Khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường
16/TB-BQLKKTCK 28-02-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 3/2019
14/GM-BQLKKTCK 21-02-2019 Dự hội đàm với thị Bằng Tường về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ thông xe đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá Tân Thanh - Pò Chài
13/GM-BQLKKTCK 20-02-2019 Tham dự đặt ống thép xác định đường biên giới để đổ bê tông mặt đường đấu nối qua mốc 1088/2-1089 công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ CK Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)
10/GM-BQLKKTCK 29-01-2019 Làm việc với đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn và Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành
09/GM-BQLKKTCK 24-01-2019 Mời dự kiểm tra thực tế dự án Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành ( Giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn